Persondatapolitik

Når du køber ydelser hos  – eller på anden måde interagerer med – IT-testamente IVS, er dine rettigheder omkring dine persondata defineret i følgende persondatapolitik, der senest er revideret 5. april 2018.

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER I IT-TESTAMENTE IVS

Her beskrives håndtering af personoplysninger i virksomheden IT-testamente IVS.

Dokumentet er senest opdateret 4. november 2018.

Dataansvarlig

IT-testamente IVS er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

IT-testamente IVS
Torvegade 25
6330 Padborg
Telefon 73 70 90 55
E-mail info@it-testamente.dk
CVR 38 60 63 36

Vi behandler følgende persondata

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Delvis betalingskort (ved online betaling)

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du handler hos os.

Disse personoplysninger behandles for at vi kan levere vores produkter til dig.

Disse personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares 6 måneder efter din død, hvorefter de slettes.

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies, der får hjemmesiden til at virke teknisk korrekt.

Når du opretter et IT-testamente hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Fødselsdato
 • Brugernavne og adgangskoder

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du opretter et IT-testamente hos os.

Dine personoplysninger behandles for at vi kan opfylde vores forpligtelser til dig som kunde.

Dine personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares 6 måneder efter din død, hvorefter de slettes.

Når du søger et job hos os behandles følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Ansøgning og CV som du vælger at sende til os. Vi beder dig om at undlade at inkludere følsomme personoplysninger i sådanne fremsendte dokumenter.

Der indsamles ingen følsomme personoplysninger, når du søger job hos os, medmindre du selv – imod vores opfordring – vælger at inkludere sådanne følsomme personoplysninger i det materiale, du fremsender til os.

Dine personoplysninger behandles for at vi kan vurdere din ansøgning om et job hos os.

Dine personoplysninger deles ikke med andre virksomheder, men opbevares i vores IT-systemer. Disse IT-systemer opbevarer data i distribuerede databaser, der alle befinder sig i sikre lande.

Personoplysningerne opbevares 6 måneder efter ansøgningens modtagelse, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Oplysninger i dit IT-testamente oplyses dog ikke i detaljer men på såkaldt metaniveau (du får oplyst, hvilke adgangskoder vi opbevarer, men ikke, hvad de enkelte adgangskoder er).
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Bemærk, at hvis du ønsker, at vi sletter alle dine personoplysninger, medfører det også, at vi ikke kan levere den aftalte service til dine efterladte, hvilket der ikke kompenseres for. Hvis du fortryder din beslutning om sletning af personoplysninger, skal du købe og oprette et nyt IT-testamente.

Sikkerhed

Vi tager sikkerheden omkring persondata alvorligt. Personoplysninger sikres på følgende måde:

 • Administrative systemer
  Fakturering foretages i et online system, der er sikret med brugernavn og adgangskode.
  Webshoppen er sikret af en firewall samt brugernavn og adgangskode.
 • Database til IT-testamenter
  Alle personoplysninger i IT-testamenter opbevares i en eller flere distribuerede databaser, der er sikret med brugernavn og adgangskode. Adgangskoder til disse systemer ændres mindst hver 3. måned.
 • E-mail/papir
  Ved udlevering af adgangskoder til en kundes efterladte, udtrækkes data fra databaserne og sendes til de efterladte via e-mail (krypteret, hvis modtageren ønsker det) eller på papir (brevpost i anonym kuvert).
 • Backupmedie
  Der tages jævnligt backup af databaserne med IT-testamenter. Backupmediet opbevares på en adresse udenfor kontoret i værdiskab/bankboks.
 • Computere
  Computere, der benyttes til opbevaring af personoplysninger, er krypterede, så indholdet på computerne kun kan læses med den rette adgangskode, der ændres mindst hver 3. måned.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger om mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.


Denne persondatapolitik kan hentes som PDF-fil her.